مینیمال ها و جمله های اعتراضی و تعجب برانگیزتان را به صورت ظریف و نکته دار همراه با عبارت "اصن یه وضی" در انتهای آن ، در صفحه قرار دهی
32 کاربر
اعضای اخیر گروه
ملحق شده در تاریخ
23/03/1392, 15:59
ملحق شده در تاریخ
27/02/1392, 00:47
ملحق شده در تاریخ
24/05/1391, 20:09
ملحق شده در تاریخ
8/05/1391, 09:47
ملحق شده در تاریخ
12/04/1391, 12:44
ملحق شده در تاریخ
1/04/1391, 14:22
ملحق شده در تاریخ
26/03/1391, 16:37
ملحق شده در تاریخ
22/03/1391, 16:43
ملحق شده در تاریخ
20/03/1391, 23:43
ملحق شده در تاریخ
30/02/1391, 12:42
برچسبهای پُستهای گروه
#حيووناي-خرابکار ,
اصن یــــــــــــــه وضی بخش سرگرمی و تفریحی
مدیریت توسط:
عمومی نوعِ گروه
158 پُست
32 عضو
1 مدیر
0 طرفدار
لایک‌ها: 697 لایک · ری‌اسپیک‌ها: 11 ری‌اسپیک‌
دیدگاه‌ها: 216 دیدگاه‌ · برچسبها: 1 برچسب
فیدهای آراس‌اس: 0 فید
Speakfa Social Network | Copyright © All rights reserved, 2013 Corp
Speakfa.com ©2013 Powered by Blogtronix, Developed by Ebrahimi