اسپيکفا، ابزاري بسيار ساده براي ثبت و بروز رساني هر لحظه ي شماست که نحوه استفاده از آن نيز بسيار آسان است.عضويت در اسپيکفا تنها در يک مرحله و چند ثانيه به طول مي انجامد.هم اکنون عضو شويد و @Bardia-KinG را همراهي کنيد.
[ Bardia ]
[ Bardia ]
@Bardia-KinG
لایک توسط
حتما نباید کسی پدرت را کشته باشد تا تو از او بیزار باشی. آدم هایی یافت می شوند که راه رفتنشان، گفتنشان، نگاهشان و حتی لبخندشان در تو بیزاری می رویاند ! {{ جای خالی سلوچ -- محمود دولت آبادی }}
3/03/1391 , 21:33 ·
4 دیدگاه· 5 لایک · 0 ری اسپیک
دیدگاه
3-x

من كه اهميت نمي دم

3/03/1391, 21:46
3-x

چطوري؟ :دی

3/03/1391, 22:26
Bardia-KinG

خوبم و خسته امروز روز کاری سختی بود تو چطوری ؟

3/03/1391, 22:28
Speakfa Social Network | Copyright © All rights reserved, 2013 Corp
Speakfa.com ©2013 Powered by Blogtronix, Developed by Ebrahimi