اسپيکفا، ابزاري بسيار ساده براي ثبت و بروز رساني هر لحظه ي شماست که نحوه استفاده از آن نيز بسيار آسان است.عضويت در اسپيکفا تنها در يک مرحله و چند ثانيه به طول مي انجامد.هم اکنون عضو شويد و @ArminRZ را همراهي کنيد.
پسرشمالی
پسرشمالی
@ArminRZ
5-فروع دین و اصول دین رو نام ببرید و در اصول دین عدل به معنیه چیست؟:متفکر :گل
28/10/1390 , 19:49 ·
5 دیدگاه· 0 لایک · 0 ری اسپیک
دیدگاه
osmorteza2014

من فقط دو تاش یادمه : اصول دین == نماز و روزه
فروع دین == معاد و نبوت

28/10/1390, 20:34
ArminRZ

باشه ممنون :گل

28/10/1390, 20:36
paeez88

اصول دین:توحید معاد نبودت عدالت امامت (عدل به معنی اعتقاد به اینکه خداوند متعال عادل و تمام کارهای او از روی مصلحت و صلاح بندگان است)
فروع دین:ده چیز است:نماز،روزه،خمس،زکات،حج،جهاد،امر به معروف،نهی از منکر،تولی،تبری

28/10/1390, 20:36
ArminRZ

همون نبوت دیگه :مرموز
ممنون :گل

28/10/1390, 20:38
paeez88

اری:مرموز

28/10/1390, 20:46
Speakfa Social Network | Copyright © All rights reserved, 2013 Corp
Speakfa.com ©2013 Powered by Blogtronix, Developed by Ebrahimi