اسپيکفا، ابزاري بسيار ساده براي ثبت و بروز رساني هر لحظه ي شماست که نحوه استفاده از آن نيز بسيار آسان است.عضويت در اسپيکفا تنها در يک مرحله و چند ثانيه به طول مي انجامد.هم اکنون عضو شويد و @youyou را همراهي کنيد.
\\\s.younes///
\\\s.younes///
@youyou
لایک توسط
هر ثانیه که می‌گذرد

چیزی از تو را با خود می‌برد...

زمان غارتگر غریبی است

همه چیز را بی اجازه می‌برد...

و تنها یک چیز را همیشه فراموش می‌کند ...

حس «دوست داشتن» تو را... !
21/10/1392 , 23:14 ·
0 دیدگاه· 7 لایک · 0 ری اسپیک
Speakfa Social Network | Copyright © All rights reserved, 2013 Corp
Speakfa.com ©2013 Powered by Blogtronix, Developed by Ebrahimi